Knalbereik

Knalbereik

Het knalbereik van een melkbus hangt af van de mengverhouding van gas en lucht in de bus. Als deze concentratie te laag is, is het mengsel te mager om te knallen.

Door de gasconcentratie te verhogen, zal het mengsel op een bepaald moment rijk genoeg worden om te knallen, dit gebeurt wanneer de Onderste Knal Grens  (O.K.G.) wordt bereikt.

Bij de Bovenste Knalgrens wordt het mengsel te rijk en kan het niet meer knallen bij gebrek aan zuurstof; het brandt dan gewoon.

In de tabel hiernaast kunt u zien dat carbid (acetyleen) knalt bij een verhouding die ligt tussen de  1,5 en de 82% lucht/gasverhouding…

Knalbereik tabel
Knalbereik Carbid Klasse-A

Berekening

Om uit te rekenen hoeveel carbid u theoretish nodig hebt gaat u als volgt te werk:

Het door ons geleverde Klasse-A carbid !!  levert : 300 liter  gas per kg .

In de tabel hiernaast ziet u dat een acetyleen/luchtmengsel knalt wanneer er tussen de 1,5 % en 82% acetyleen in de bus zit. Als we nu uitgaan van een standaard melkbus met een inhoud van 30 ltr en een maximale knal berekent u als volgt het maximaal benodigde carbid in kg.

De maxmale hoeveelheid acetyleen
 in een bus van 30 ltr inhoud mag zijn.

Bus van 30 ltr inhoud x 82 % maximaal gas
= 24,6 ltr acetyleen gas

1 kg Klasse-A carbid levert 300 ltr gas dus 24,6 ltr gedeeld door 300 ltr p/kg = 0.082 kg oftewel 82 gram carbid voor 30 ltr inhoud. Dit is dus de  theoretisch ideale hoeveelheid carbid
voor een 30 ltr bus.

Waarom deze verhouding in de praktijk moeilijk is te bepalen en u deze beter kunt verlagen naar bijvoorbeeld 60 % leest u  hiernaast.

Carbid nodig met 60 % vulling

Verfblik van 750 cc               1,4 gram
Verfblik van 1 ltr                     2,0 gram
Melkbus van 30 ltr               60   gram
Melkbus van 40 ltr               80   gram

and don’t try this at home

een tank van 1000 ltr           2,0 kg

Waarom een vulling van 60 % ?

Ten eerste:

De maximale 82 % zit dus op het randje van de knalmogelijkheden Wanneer je over deze grens van 82 % heen gaat zal de bus niet meer willen knallen omdat er teveel gas of zoals u wilt, te weinig lucht in zit.

Als er teveel gas in zit moet je het deksel er weer af halen om gas te laten ontsnappen en verse lucht toe te laten. Hierdoor breng je het mengsel weer onder de bovenste Knal Grens  (B.K.G )

Bij dit gewroet om het deksel er weer af te halen mag er dus geen enkele vonk vrijkomen want als de B.K.G door het ontsnappen van gas inmiddels weer bereikt is en de bus onverhoeds toch knalt dan hebt u voor de rest van de dag geen gehoorbeschermers meer nodig.

Het is dus beter om wat lager  te gaan zitten zodat de bus in ieder geval knalt. Vrees niet, want ook bij bijvoorbeeld een vulling van 40 á 50 % knalt de bus nog steeds harder dan uw dorp en uw oren  wil.

Ten tweede

De 2e reden om te gaan zitten op 60 % is het feit dat na de eerste knal  de verse lucht in de bus geheel verbruikt door de verbranding van het gas

Wanneer u de bus hierna te kort laat luchten zal er dus bij de volgende poging minder verse lucht in de bus zitten.  Dit is uiteraard van invloed op de knalgrenzen omdat de BKG dan eerder bereikt wordt.

Dit is overigens ook in de praktijk merkbaar omdat de eerste knal meestal extra hard klinkt.  Dit komt dus door het feit dat dan de gehele bus nog gevuld was met verse lucht en er dus relatief veel gas met verse lucht tot reactie kon komen.

Het is dan ook een goed gebruik om de bus tussentijds even de tijd te gunnen en even goed uit te laten wasemen voordat u een volgende poging waagt.


Knal ze

.